back-to-top

CARACTERÍSTIQUES

  • Túnel per a la desinfecció d'1 a 5 carros per cicle (segons model)
  • Càrrega manual, descàrrega automàtica
  • Mides del carro: llargada de fins a 950 mm d'amplada de 500 a 800 mm d'alçada de fins a 1.850 mm

DESCRIPCIÓ

KS

  • Higiène: mitjançant la injecció de vapor amb tuberies fixes, es realitza una desinfecció tèrmica que evita la possibilitat d'infecció a través dels carros de transport.
  • Facilitat: Pantalla tàctil
  • Robustesa: Tots els panells són d'acer inoxidable per evitar danys durant l'entrada o la sortida dels carros, així com facilitar la durabilitat i la resistència de la màquina al vapor a altes temperatures. 

Descarrega el teu fulletó