back-to-top

Política ambiental

GIRBAU, dedicada a la fabricació de maquinària per a bugaderies de roba i acabats tèxtils líder en el mercat internacional, entén la protecció del medi ambient com una prioritat i per aquest motiu manté degudament implantat un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i l’EMAS respectant els següents compromisos:

  • Complir amb la legislació ambiental aplicable i altres compromisos d’adhesió voluntària.
  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació fent un ús racional dels recursos i gestionant adequadament els residus i les emissions atmosfèriques que es generen.
  • Incorporar les millors tècniques disponibles en el disseny dels nostres productes, perseguint el mínim risc d’impacte ambiental en totes les activitats del cicle de vida de la màquina.
  • Adequar la gestió ambiental al nostre context, implantant els processos necessaris per obtenir la millora continua del nostre comportament ambiental.
  • Formar, sensibilitzar i implicar a tot l’equip humà de GIRBAU perquè desenvolupin i apliquin bones pràctiques ambientals.
  • Avaluació permanent dels efectes que sobre la salut i el medi ambient puguin provocar els nostres productes i procediments.
  • Col·laboració amb els nostres proveïdors, tant de productes com de serveis, per a millorar el seus procediments en relació al medi ambient.
  • Informar a totes les parts interessades dels riscos que les nostres màquines i instal·lacions poden tenir per la salut i el medi ambient així com de les mesures de protecció adoptades i d’eficiència ambiental en la seva utilització , manteniment, manipulació i eliminació al final de la vida útil.
  • Establir una comunicació permanent amb tot el personal i parts interessades, difonent aquests principis i compromisos i promovent en tot moment la gestió ambiental com una tasca participativa a tots els nivells.

 

Tots aquests compromisos constitueixen el marc de referència per establir els objectius ambientals, els quals aniran alineats amb l’estratègia i el context de l’organització.

 

Pere Girbau
CEO

Declaració ambiental

Girbau ha editat una Declaració Ambiental que recull una extensa informació sobre tots els aspectes mediambientals dels centres de producció que té a Vic.

L’objectiu de la declaració és facilitar informació ambiental al públic. Així, a la Declaració es recullen tant la política i el sistema de gestió ambiental de l’empresa, com diversos aspectes relacionats amb el consum de recursos naturals, la generació de residus, l’emissió de sorolls, les emissions atmosfèriques, etc.

La Declaració Ambiental de Girbau s’actualitzarà anualment a través de de la web www.girbau.com.

(Versió original i signada en llengua catalana)

Descarregar