back-to-top
Girbau, líder mundial en solucions integrals de bugaderia professional, ha col·laborat amb l'Hospital Naval de Ferrol a la renovació completa de la bugaderia, amb l'objectiu d'incrementar la productivitat, a través de la reforma d'un nou espai. Per això, a través d'un concurs públic, Girbau va realitzar un projecte claus en mà i es va encarregar de tot allò relacionat amb aquesta reforma, des de la coordinació i supervisió de l'obra civil, incloent-hi treballs d'esfondrament, construcció i seguretat a l'obra, fins a l'adequació de tots els espais, així com la instal·lació de tota la maquinària d'última generació i la formació, teòrica i pràctica, per aconseguir la màxima optimització de les màquines i assolir els objectius d'estalvi.
“Actualment estem rentant uns 3.000 kg de roba al dia. El canvi ha estat molt important ja que passàvem d'una bugaderia molt domèstica que té els seus inicis fa més de 30 anys i tot es rentava a rentadores sense barrera sanitària i es doblegava a mà. Ara el canvi és total i la mecanització de tots els processos facilita moltíssim la feina als treballadors”