back-to-top
La higiene marca la diferència en bugaderia sanitària i hospitalària. No n'hi ha prou amb processar grans volums de producció, sinó que cal crear una barrera sanitària i tenir l'equipament adequat per garantir la màxima higiene de la roba. Al Nairobi Hospital de Kenya van tenir clar amb qui contactar quan van decidir apostar per una nova bugaderia sanitària. L'hospital té un índex d'ocupació relativament estable al llarg de tot l'any, fet que es tradueix en el funcionament habitual de la bugaderia durant 12 hores al dia, els 365 dies de l'any. Les necessitats d'aquest centre sanitari kenyà requereixen, doncs, una maquinària robusta i d'alta durabilitat que disposi, si cal, d'un servei tècnic de gran rapidesa i altament efectiu. Amb l'objectiu d'aconseguir la higiene òptima i la total desinfecció de les peces de roba, Nairobi Hospital va adquirir maquinària amb barrera sanitària de Girbau, aconseguint així la separació de les dues zones de la bugaderia i evitant la contaminació creuada entre la roba bruta i la neta.
El túnel realitza processos de rentatge intensius per eliminar elevats nivells de brutícia i desinfectar les peces tèxtils