back-to-top

Un canvi d'imatge i una inversió en noves rentadores Girbau han transformat The Laundrette a Stoke-on-Trent. Poques setmanes després de l'obertura, la facturació ja s’havia triplicat amb escreix, fet que va ajudar a generar un ràpid retorn de la inversió per a l'inversionista Dave Robson, actual propietari de Staffordshire Cleaning Solutions.

"Per a mi, com nouvingut al negoci de les bugaderies, va ser important que Girbau escoltés atentament allò que volia fer i que m'aconsellés bé en cada etapa del procés".