back-to-top

Innovació i sostenibilitat, un binomi inseparable per assolir els objectius climàtics

Cada cop és més gran l'impacte mediambiental, que afecta directament el nostre entorn i, per aquest motiu, tant els usuaris com les institucions reclamen, cada vegada més, un compromís més gran dels agents econòmics per revertir una situació que està a prop d'escalar fins a un punt de no retorn. No tenim un planeta B, de manera que qualsevol acció en pro de la sostenibilitat es converteix en una contribució positiva a la cura i al manteniment del nostre planeta i de tots els éssers que hi habiten.

Davant d'aquest context, Girbau és conscient que el sector de les bugaderies industrials ha de ser un agent de canvi per potenciar transformacions positives a la seva activitat operativa. Per això, des de fa anys, l'empresa ha fet seves les inquietuds del conjunt del planeta en termes de canvi climàtic i ha abordat un període en què la innovació i la sostenibilitat ja són un binomi indivisible.

D'aquesta manera, Girbau cerca consolidar la seva posició de líder per capitalitzar l'adaptació d'un model de negoci més verd, més ecològic i que sigui capaç de deixar la seva empremta al planeta per suavitzar els efectes de l'augment de la temperatura global. Així, a través d'un enfocament ambiental, els productes de Girbau estan alineats amb el propòsit de la companyia i tenen com a requisit ineludible innovar potenciant l'optimització en el servei i impactar de manera positiva al medi ambient.

Una oportunitat per a cada innovació

A partir de la investigació, la tecnologia del tractament tèxtil i el coneixement del talent de la firma, Girbau desenvolupa maquinària de bugaderia industrial disruptiva i innovadora lligada a la circularitat, l'eficiència energètica i el servei òptim per assegurar la salut i el benestar dels usuaris i del planeta.

En aquest sentit, la concepció de la nova sèrie GENIUS de rentadores Girbau resulta un exemple paradigmàtic d’eficiència i sostenibilitat són dos termes complementaris. Aquesta nova sèrie de rentadores destaca per la seva ergonomia i eficiència, i és capaç de garantir la velocitat de centrifugat més alta del mercat alhora que assegura el menor impacte ambiental. De fet, els productes de la nova sèrie GENIUS s'han erigit en els més eficients i sostenibles del mercat i han aconseguit reduir el consum energètic fins a un 15%.

En un context volàtil i incert en termes energètics, el compromís per l’eficiència pot ser un factor diferencial per aconseguir grans canvis en el medi ambient. D'aquesta manera, la maquinària dissenyada per Girbau respon a aquesta necessitat amb productes innovadors i orientats a la màxima rendibilitat durant tot el cicle de vida, amb el propòsit de reduir les emissions i respectar els acords pactats a l'Agenda 2030.

Aquesta realitat requereix un esforç significatiu per part de les empreses i la concepció de nous productes versàtils i eficients. En aquesta línia, segons les dades del darrer Informe de Sostenibilitat de Girbau, el consum energètic a la bugaderia industrial representa entre el 20% i el 25% del cost de producció i d'aquestes xifres es desaprofita el 40% en calefacció i aigua calenta. Per això, des de Girbau s'ofereixen mecanismes per estalviar fins al 30% del consum de gas o electricitat amb innovacions com els intercanviadors de calor aigua-aigua o els intercanviadors de calor aire-aire, així com solucions sense vapor.

En darrer terme, amb l'objectiu de continuar sent un actor rellevant en la transformació de la indústria cap a un desenvolupament sostenible, la identificació d'oportunitats seguirà guiant el procés productiu de Girbau. A partir d'ara, Girbau afrontarà nous reptes de forma conjunta amb altres empreses mitjançant la plataforma INDPULS, un hub creat amb el propòsit de fomentar la col·laboració entre grans empreses industrials i emergents per reforçar l'ecosistema industrial d'innovació, posant al centre dels seus accions el factor més important per protegir el planeta i els seus habitants: la sostenibilitat.

Suggerit per a tu