back-to-top

Qualitat, Seguretat i Medi Ambient certificat

La filosofia d’obtenció de certificacions no és una carrera per guanyar títols. No és així com ho entén Girbau, que té per únic objectiu garantir als seus clients, als seus treballadors, als seus proveïdors i al seu entorn que a l’empresa les coses es fan ben fetes.

Certificacions d’empresa

Girbau té diverses certificacions que acrediten que l’empresa compleix els criteris de qualitat i de respecte al medi ambient.

ISO-9001

La certificació ISO-9001, obtinguda el 1996, garanteix que els productes Girbau s’han dissenyat i construït d’acord amb uns procediments preestablerts en el manual de qualitat, que asseguren la repetitibilidad dels processos en tots els productes.

Certificat

ISO-9001 - Robotics

Seguint la política de qualitat de Girbau, la societat Girbau Robotics, membre del grup, va obtenir a finals del 2004 la certificació ISO-9001. Així, el centre de Girbau, dedicat a la fabricació d’equipament per a l’automatització de processos, també garanteix la repetitibilidad dels procediments.

Certificat

ISO-9001 - Girbau Laundry Machinery (Shanghai)

Girbau Laundry Machinery (Shanghai) disposa de la certificació ISO 9001: 2015 que estableix les accions encaminades a mantenir uns alts estàndards de qualitat i és acceptada internacionalment com a garantia d'una gestió de qualitat que implica la implementació de principis fonamentals: presa de decisions basada en l'anàlisi de dades, gestió orientada al client, relacions equilibrades entre l'empresa, el client i proveïdors, persones líders, persones compromeses i participatius, model gestió basat en processos, planificació dels processos com un sistema interrelacionat i la millora contínua com a objectiu.

Certificat

EMAS de Gestió Ambiental

Una mostra més de l’esforç de Girbau per contribuir a minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat productiva és la inscripció de Girbau, l’any 2004, al registre comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

És una de les certificacions mediambientals més estrictes, regulada pel Parlament i el Consell europeus, que entre d’altres requisits exigeixen tenir una declaració mediambiental anual.

Poden consultar totes les dades d’aquesta declaració i tota la informació relacionada amb la política mediambiental de Girbau a l’apartat Medi ambient d’aquest portal.

Certificat

ISO-14001

La certificació ISO-14001, obtinguda l’any 2001, garanteix que els productes Girbau s’han dissenyat tenint en compte criteris ecològics (peces totalment reciclables i baix consum energètic de les màquines), que l’empresa minimitza la generació de residus, i que s’utilitzen materials respectuosos amb el medi ambient durant el procés productiu.

Certificat

ISO 14001 - Girbau Laundry Machinery (Shanghai)

Girbau Laundry Machinery (Shanghai) disposa de la certificació ISO 14001: 2015 que sistematitza els aspectes ambientals de la seva activitat, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Certificat

ISO 45001

Seguint la línia de treball del nostre pla estratègic transversal per consolidar la cultura de seguretat del grup, les plantes de producció de Girbau a Vic han obtingut la ISO 45001. Aquesta certificació garanteix que al nostre àmbit de treball s'ha implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral que compleix tots els requisits.

Certificat

ISO 45001 - Girbau Laundry Machinery (Shanghai)

Girbau Laundry Machinery (Shanghai) han obtingut la ISO 45001. Aquesta certificació garanteix que al nostre àmbit de treball s'ha implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral que compleix tots els requisits.

Certificat

Certificacions de producte i de components

Les certificacions de producte garanteixen als nostres clients el compliment de les normatives més estrictes de qualitat, seguretat, eficiència i ecodisseny, que els són aplicables en els diferents mercats on es comercialitzen. Per exemple: CE (Europa), ETL (EUA), KC (Corea) o EAC (Rússia).

Per garantir-ne la fiabilitat i la qualitat, els components instal•lats en els nostres productes també disposen de les certificacions necessàries. Per exemple: IEC, UL, CSA o VDE.

quality