back-to-top
Dos són millor que un. Amb la voluntat d'augmentar la capacitat i la producció de la bugaderia, Laundry Plus, una bugaderia industrial de Bradenton (Florida), Estats Units, es va traslladar a una nova planta d'última generació i, per mantenir el ritme de les vendes, va afegir un segon sistema de túnel TBS50 de Girbau. Els túnels bessons, capaços de processar fins a 32.000 kg de roba en una jornada d’11 hores , van permetre obrir la porta a nous clients i reduir el consum d'aigua a 2,2 litres per kg de roba. A més va duplicar la producció.
"Sense preclassificar, processem 600 peces per hora. Si preclassifiquem, podem arribar a 800-900 peces per hora "