back-to-top
El rènting en bugaderies és una opció cada vegada més popular a la indústria hotelera. Alguns hotels i restaurants confien tota la gestió de la seva roba a les bugaderies industrials. La propietat de la roba, la qualitat, el lliurament, etc., tot està en mans de la bugaderia industrial. Ara bé, la direcció d'un hotel o d’un restaurant només deixarà la seva roba (una part important de la imatge del seu negoci) en mans d'algú en qui confiï plenament.
"Sempre hem apreciat l'alta qualitat de les màquines Girbau, la seva robustesa, disseny i tecnologia".